| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Want to get organized in 2022? Let Dokkio put your cloud files (Drive, Dropbox, and Slack and Gmail attachments) and documents (Google Docs, Sheets, and Notion) in order. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free. Available on the web, Mac, and Windows.

View
 

Zdenac života

This version was saved 10 years, 10 months ago View current version     Page history
Saved by Kristina
on April 4, 2011 at 9:12:08 am
 

Uputstva za rad

 

Ovu stranicu će editirati učenici, koji će tom prilikom izbrisati ovaj zapis. Zadatak učenika uključuje:

  • fotografiranje spomenika (najmanje 5 fotografija iz različitih kutova) ili snimanje kratkog filma
  • objašnjenje djela koje uključuje vrijeme nastanka, medij, temu i dimenzije
  • analizu djela uz upotrebu vizualno-taktilnih pojmova
  • podatke o autoru
  • oblikovanje ove stranice
  • uspostavu unutarnjih i vanjskih poveznica
  • smještaj djela na interaktivnoj karti
  • navođenje izvora

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.