| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Zdenac života

This version was saved 13 years, 3 months ago View current version     Page history
Saved by Kristina
on April 4, 2011 at 9:12:08 am
 

Uputstva za rad

 

Ovu stranicu će editirati učenici, koji će tom prilikom izbrisati ovaj zapis. Zadatak učenika uključuje:

  • fotografiranje spomenika (najmanje 5 fotografija iz različitih kutova) ili snimanje kratkog filma
  • objašnjenje djela koje uključuje vrijeme nastanka, medij, temu i dimenzije
  • analizu djela uz upotrebu vizualno-taktilnih pojmova
  • podatke o autoru
  • oblikovanje ove stranice
  • uspostavu unutarnjih i vanjskih poveznica
  • smještaj djela na interaktivnoj karti
  • navođenje izvora

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.